اطلاعيه ها

مدرسه امام رضا (ع) و آزمایشگاه نور و فیزیک

مدرسه امام رضا (ع) و آزمایشگاه نور و فیزیک

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ کلاس آزمایشگاه فیزیک برای دانش آموزان پایه پنجم مدرسه امام رضا(ع) در محل پژوهش سرا به راهنمایی سرکار خانم فاطمه باهوش انجام شد . موضوع آزمایش ها مطابق کتاب علوم تجربی پایه پنجم ، نور و بررسی پرتوهاست ....

ادامه مطلب ...
مدرسه امام رضا(ع) و آزمایشگاه فیزیک

مدرسه امام رضا(ع) و آزمایشگاه فیزیک

صبح شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دانش آموزان پایه ششم مدرسه امام رضا(ع) در دو گروه متفاوت در ساعتهای ۸:۰۰ الی ۹:۳۰ و   ۹:۳۰ الی ۱۱:۰۰ و همچنین دانش آموزان پایه چهارم و ششم مدرسه یار مهربان در ساعت ۱۱:۰۰ الی  ۱۲:۳۰ به مناسبت هفته آزمایشگاه...

ادامه مطلب ...
مدرسه امام رضا(ع) و آزمایشگاه شیمی

مدرسه امام رضا(ع) و آزمایشگاه شیمی

عصر دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴دانش آموزان پایه‌ششم‌ دبستان‌دخترانه امام رضا(ع) شامل‌سه‌گروه در آزمایشگاه شیمی آزمایشهای زیر برای آن ها انجام شد :۱-تهیه محلول پتاسیم پر منگنات وبی رنگ شدن آن توسط آب اکسیژنه ۲-تعیین PHوخاصیت...

ادامه مطلب ...

مدرسه یار مهربان و آزمایشگاه شیمی

صبح شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دانش آموزان پایه ششم  و جهارم مدرسه پسرانه یار مهربان در دو گروه به مناسبت هفته آزمایشگاه از آزمایشگاههای این مرکز بازدید بعمل آوردند . و در آزمایشگاه شیمی تحت نظارت سرکار خانم مریم فرامرز پور...

ادامه مطلب ...
مدرسه امام رضا (ع) و آزمایشگاه شیمی

مدرسه امام رضا (ع) و آزمایشگاه شیمی

صبح شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دانش آموزان پایه ششم مدرسه امام رضا (ع) در دو گروه ۱۴ نفره به مناسبت هفته آزمایشگاه از آزمایشگاههای این مرکز بازدید بعمل آوردند . و در آزمایشگاه شیمی تحت نظارت سرکار خانم مریم فرامرز پور...

ادامه مطلب ...