در روز دوشنبه و سه شنبه  ۱۴۰۲/۰۲/۰۴   و ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ دانش آموزان پایه یازدهم رشته علوم تجربی دبیرستان پسرانه امام خمینی (ره) از آزمایشگاه شیمی و آزمایشگاه فیزیک این مرکز بازدید بعمل آوردند و آزمایش های زیر را در آزمایشگاههای مربوطه به سرپرستی کارشناسان محترم پژو هشسرا انجام دادند .

در آزمایشگاه فیزیک با راهنمایی سرکار خانم اتابک  و خانم باهوش آزمایش های زیر را انجام دادند :

۱- آزمایش های الکتریسته ساکن و کار با واندوگراف و برق نما

۲- مشاهده خطوط میدان نقطه ای و یکنواخت

۳- میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان

۴- نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در آزمایشگاه شیمی به سرپرستی سرکار خانم اتابک به انجام آزمایش های زیر پرداختند :

۱) استخراج آهن با کبریت
۲) شناسایی کاتیون های آهن
۳) زور آزمایی با شیمی
۴) شبیه وشبیه تر