به منظور تحقق اهداف و خط مشی های حاکم بر سند ملی تحول بنیادین، سند توسعه و نقشه جامع علمی کشور، قانون جهش تولید، آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری، اساسنامه پژوهش سراهای دانش آموزی و با هدف اجرایی شدن بخشی از تفاهم نامه اداره کل آموزش و پرورش استان و پارک علم و فناوری استان در سطح مناطق و همچنین گسترش زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه پژوهشی و فناوری و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، این تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای دکتر امین رضا ذوالقدر و اداره آموزش و پرورش استهبان به نمایندگی آقای حجت مفتاح منعقددگردید.
موضوع این تفاهم نامه ترویج علوم نوین، پژوهشگری و خلاقیت بین دانش آموزان، ایجاد بستر تبدیل علم به ثروت در قالب بهره گیری مطلوب و استفاده از توان بالفعل و بالقوه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، نخبگان، دانش آموختگان دانشگاهی و فرهنگیان آموزش و پرورش، بهره گیری متقابل از ظرفیت ها و امکانات آموزش و پرورش و پارک و در مسیر تقویت و توسعه همکاری های دوجانبه با هدف تشکیل و توسعه هسته ها و شرکت های دانش بنیان، تجاری سازی طرح های فناورانه، توسعه ای و کاربردی در موضوعات مرتبط با نیازهای جامعه می باشد.
به منظور نظارت بر حسن اجرای صحیح این قرارداد و پیگیری های لازم جهت حمایت و گسترش فعالیت های فناورانه و دانش بنیان در سطح شهرستان استهبان فرماندار شهرستان به نمایندگی از فرمانداری شهرستان استهبان به عنوان ناظر از سوی طرفین انتخاب گردید.