در روز دوشنبه  و سه شنبه  ۱۴۰۲/۱/۲۸  , ۱۴۰۲/۱/۲۹ دانش آموزان  پایه دهم رشته ریاضی  و تجربی دبیرستان پسرانه امام خمینی (ره) از آزمایشگاههای این  مرکز بازدید عمل آوردند و تحت سرپرستی

کارشناسان محترم به انجام آزمایشهای زیر پرداختند .

در آزمایشگاه فیزیک با راهنمایی سرکار خانم فرامرزپور :
۱) تشکیل کارگاه فناوری نانو

۲ ) تست شعله
۳) حرکت آب با گرمای دست
۴) شناسایی کاتیون نقره
۵) واکنش فلزات گروه اول با آب
۶) جوشاندن آب بدون گرما دردمای پایین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و در آزمایشگاه زیست به سرپرستی سرکار خانم خیرده تشریح قلب و دستگاه تنفس گوسفند را انجام دادند .