اطلاعيه ها

آزمایشگاه فیزیک و پایه چهارم مدرسه امام رضا (ع)

آزمایشگاه فیزیک و پایه چهارم مدرسه امام رضا (ع)

در تاریخ دوشنبه  ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ دانش آموزان پایه چهارم مدرسه امام رضا (ع) از مرکز پژوهشسرای باقر العلوم (ع) بازدید بعمل آوردند و در آزمایشگاه فیزیک به راهنمایی سرکار خانم باهوش آزمایشهای زیر را انجام دادند . موضوع آزمایش ها...

ادامه مطلب ...
آزمایشگاه زمین شناسی و دانش آموزان مدرسه نخبگان

آزمایشگاه زمین شناسی و دانش آموزان مدرسه نخبگان

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ دانش آموزان آموزشگاه ابتدایی دخترانه و پسرانه نخبگان از مرکز بازدید بعمل آوردند و در آزمایشگاه زمین شناسی  آزمایش های زیر را  به سرپرستی سرکار خانم قاسمی انجام دادند : ۱- شناسایی سنگ ها و نشان دادن...

ادامه مطلب ...
مدرسه شهدای فرهنگی و آزمایشگاه نانو

مدرسه شهدای فرهنگی و آزمایشگاه نانو

صبح شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ دانش آموزان پایه سوم مدرسه دخترانه شهدای فرهنگی از این مرکز بازدید بعمل آوردند و در آزمایشگاه نانو  به سرپرستی کارشناس محترم نانو سرکار خانم حلیمه صبوحی با موارد زیر آشنا شدند   : ۱- مفاهیم...

ادامه مطلب ...
آزمایشگاه شیمی و مدرسه شهدای فرهنگی

آزمایشگاه شیمی و مدرسه شهدای فرهنگی

صبح شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ دانش آموزان پایه سوم مدرسه دخترانه شهدای فرهنگی از این مرکز بازدید بعمل آوردند و در آزمایشگاه شیمی آزمایشهای زیر را باراهنمایی کارشناس محترم شیمی سرکار خانم فرامرزپور انجام دادند . ۱- انجام...

ادامه مطلب ...
آزمایشگاه شیمی و مدرسه غیر انتفاعی نخبگان

آزمایشگاه شیمی و مدرسه غیر انتفاعی نخبگان

صبح شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ برای دانش آموزان پایه ششم مدرسه غیر انتفاعی دخترانه و پسرانه نخبگان در آزمایشگاه شیمی آزمایشهای زیر را با راهنمایی کارشناس محترم آزمایشگاه شیمی سرکار خانم مریم فرامرزپور انجام دادند . ۱- آشنایی با...

ادامه مطلب ...