اطلاعيه ها

مدرسه شهدای فرهنگی و آزمایشگاه نانو

مدرسه شهدای فرهنگی و آزمایشگاه نانو

صبح شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ دانش آموزان پایه سوم مدرسه دخترانه شهدای فرهنگی از این مرکز بازدید بعمل آوردند و در آزمایشگاه نانو  به سرپرستی کارشناس محترم نانو سرکار خانم حلیمه صبوحی با موارد زیر آشنا شدند   : ۱- مفاهیم...

ادامه مطلب ...
آزمایشگاه شیمی و مدرسه شهدای فرهنگی

آزمایشگاه شیمی و مدرسه شهدای فرهنگی

صبح شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ دانش آموزان پایه سوم مدرسه دخترانه شهدای فرهنگی از این مرکز بازدید بعمل آوردند و در آزمایشگاه شیمی آزمایشهای زیر را باراهنمایی کارشناس محترم شیمی سرکار خانم فرامرزپور انجام دادند . ۱- انجام...

ادامه مطلب ...
آزمایشگاه شیمی و مدرسه غیر انتفاعی نخبگان

آزمایشگاه شیمی و مدرسه غیر انتفاعی نخبگان

صبح شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ برای دانش آموزان پایه ششم مدرسه غیر انتفاعی دخترانه و پسرانه نخبگان در آزمایشگاه شیمی آزمایشهای زیر را با راهنمایی کارشناس محترم آزمایشگاه شیمی سرکار خانم مریم فرامرزپور انجام دادند . ۱- آشنایی با...

ادامه مطلب ...
مدرسه غیر انتفاعی نخبگان و آزمایشگاه فیزیک

مدرسه غیر انتفاعی نخبگان و آزمایشگاه فیزیک

در تاریخ شنبه  ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ دانش آموزان پایه پنجم و ششم دبستان نخبگان از این مرکز بازدید بعمل آوردند و در آزمایشگاه فیزیک به سرپرستی کارشناس محترم آزمایشگاه فیزیک سرکار خانم مریم اتابک آزمایشهای زیر را انجام دادند...

ادامه مطلب ...
برگزاری اختتامیه سومین جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای کشور در استان هرمزگان

برگزاری اختتامیه سومین جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای کشور در استان هرمزگان

اختتامیه سومین دوره جشنواره پژوهش سرای دانش آموزی کشور در بندرعباس برگزار گردید. در آیینی با حضور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، مدیر کل دفتر متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش، کارشناسان نظارت و پیگیری امور...

ادامه مطلب ...