مدیر پژوهش سرای دانش آموزی باقرالعلوم(ع) با اعلام برنامه های هفته پژوهش و فناوری از برگزاری نمایشگاه های دستاوردهای

پژوهشی دانش آموزان خبر داد.

دانش آموزان پژوهشگر شهرستان استهبان در نمایشگاه های استانی حضور پررنگ داشتند.

مدیر پژوهش سرای دانش آموزی باقرالعلوم(ع) افزودند: در راستای تحقق راهکار ۳-۶ و ۶-۶ سند تحول به منظور فراهم آوردن زمینه

مشاهده و تجربه فزون‌تر دانش‌آموزان و عینی‌تر کردن تجربه های آموزشی و غنی سازی محیط مدرسه ، آثار دانش آموزان پژوهشگر

پژوهش سرای دانش آموزی باقرالعلوم(ع) در نمایشگاه های استانی دستاوردهای پژوهشی در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس ۲۰ الی ۲۳ آذرماه در مرکز فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز(

جهاد دانشگاهی ) برگزار گردید.

نمایشگاه اینترنت اشیا که حاصل دستاوردهای علمی پژوهشی دانش آموزان شرکت کننده در دوره “هوشند شو” بود روز پنجشنبه ۲۴

آذرماه در پارک علم و فناوری برگزار گردید. در پایان از دانش آموزان برگزیده و مدیران پژوهش سرا تجلیل به عمل آمد.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فرهنگیان و دانش آموزان استان فارس ۲۶ الی ۳۰ آذر در نگارخانه ایمان و اندیشه واقع در اداره کل

آموزش و پرورش فارس برگزار گردید.