با نظر به استقبال بی نظیر همکاران و دانش پژوهان گرامی از شماره اول نشریه واکنش اینک شماره دوم این نشریه در دیماه  ۱۴۰۲  به شرح عناوین زیر منتشر شد .

فراخوان طراحی نشانه

مقاله علمی ترویجی

زیست فناوری

مصاحبه با دانش پژوه دیروز و پژوهشگر امروز

نجوم

معرفی کتاب

مناسبتهای تقویم

معرفی پژوهشسرا و قطب آزمایشگاهی استهبان

گزارش عملکرد سه ماهه اول پژوهشسراهای شهرستانهای فارس

معرفی جشنواره

جهت بازدید نشریه اینجارا کلیک کنید .