اسامی همکاران شاغل در پژوهشسرای باقرالعلوم (ع) در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ به شرح عکس زیر می باشد .