اسامی همکاران شاغل در پژوهشسرای باقرالعلوم (ع) در سال تحصیلی 97-98 به شرح عکس زیر می باشد .