درس ادبیات در فضای کلاس مدرسه، معمولا به شکل خشک و یکنواختی تدریس می شود. متنی پر از کلمات دشوار با معانی و املای جدید مقابل دانش آموز قرار می گیرد و درگیر حفظ معنی کلمات، تمرین شکل املا و درک ساختار جمله و صنایع ادبی می شوند. ما قصد داریم با اجرای چنین برنامه هایی علاقه دانش آموزان به درس ادبیات فارسی را افزایش دهیم.

دلیل نام گذاری برنامه همزبان ستاره ها این است که به دانش آموزان دبستانی آموزش دهیم که ادبیات فارسی و یادگیری آن بسیار اهمیت دارد. ستاره ها نمادی از ادیبان بزرگ در آسمان ادبیات هستند و منظور از همزبان ستاره ها ؛ همزبان بودن ما با آن ها است .

در هر قسمت از این برنامه ی آموزشی، آثار ادبی یکی از ادیبان تاریخ، بررسی می گردد و دانش آموزان با تاریخ ادبیات فارسی آشنا می شوند. هدف از اجرای برنامه همزبان ستاره ها این است که دانش آموزان با فرهنگ و هویت ایرانی آشنا شوند. از متن درس لذت ببرند و از تعالیم آن در زندگیشان استفاده کنند.

در برنامه اول بخش آغازین شاهنامه فردوسی با دانش آموزان پایه سوم ، و در برنامه ی دوم حکایتی از گلستان سعدی با دانش آموزان پایه دوم تمرین و اجرا گردید .

ادبیات به ما می آموزد که شنونده خوبی باشیم ، دقیق و عمیق نگاه کنیم ، مسایل را تحلیل کنیم و در شرایط گوناگون بهتر تصمیم بگیریم . دانش آموزان باید درک کنند که دلیل خلق این متون ادبی، آموختن شیوه درست زندگی کردن است.

                                                                              کاری از مدیریت آموزشگاه آیت اله صدر روستای رودبال ایج – آقای فرید قنبری مزیدی