پس از اعلام نتایج داوری دست ساخته های فیزیک دانش اموزی، در تاریخ جمعه 98/02/13 همایش یک روزه ای در مجتمع آموزشی علم و زندگی شیراز به میزبانی

انجمن فیزیک فارس برگزار گردید در این همایش 8 نفر از دانش آموزان برگزیده استهبان به همراه آثار خود حضور داشتند که دو نفر از دانش اموزان به صورت شفاهی از

طرح خود دفاع کردند و همچنین به همراه دیگر دانش آموزان برگزیده ، در نمابشگاه عصر نیز حضور داشتند و به سوالات بازدید کنندگان و داوران حاضر در جمع پاسخ

دادند در پایان همایش به کلیه دانش آموزان شرکت کننده در همایش لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود اهداء گردید.