این بازدید که با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با قوانین و مقررات آزمایشگاه ها ،معرفی وشناخت وسایل آزمایشگاهی ،آزمایش های جذاب شیمی و فیزیک و حضور در آزمایشگاه های زیست شناسی و تشریح قلب و گوارش و آزمایشگاه فیزیک صورت گرفت.

گفتنی است که علاوه بر هفته پژوهش، در دیگر زمان های سال تحصیلی نیز پژوهش سرا پذیرای دانش آموزان علاقه مند می باشد که تا به امروز مدارس شهید رجایی و باهنر ، شهیدراکب، امام رضا (ع) و معراج پسرانه ازآزمایشگاه های فیزیک ،شیمی ،زیست شناسی دیدن کردند.

دانش آموزان یازدهم شاهد نرجس
دانش آموزان یازدهم مدرسه الزهرا(س)
دانش آموزان ششم مدرسه معراج
دانش آموزان ششم مدرسه امام رضا (ع)
دانش آموزان سوم مدرسه مکتب زهرا