زمان گذشت و استقبال و همراهی شما در دو شماره گذشته نشریه موجب شد تا امروز ما گام سوم این نشریه را محکم تر از گذشته برداریم .

شماره سوم نشریه در رشته های علوم اجتماعی ،ادبیات و علوم انسانی ،جغرافیا، فرهنگ ملی و کامپیوتر و مهندسی به رشته تحریر در آمدند .

همچنین همانند دو شماره قبل به معرفی آزمایشگاه های استان و مصاحبه نیز پرداخته شد .

 

جهت دانلود نشریه اینجا را کلیک کنید .