رویداد استارتاپ ویکند در تاریخ های ۲۷ تا ۲۹ آذر ماه در محل دانشگاه آزاد اسلامی استهبان به مدت سه روز و۵۴ ساعت با حضور اساتید برجسته کشوری و داوران توانمند برگزار گردید.

در این استارتاپ حدود ۳۰ نفر از دانش آموزان و ۱۰ نفر از دبیران و مدیر پژوهشسرا شرکت نمودند.افتتاحیه مراسم با سخنرانی جناب آقای رسول ثریا مدیر مرکز رشد و سرکار خانم کوچک زاده رییس دانشگاه پیام نور آغازوسپس عزیزانی که صاحب ایده بودند ،به ارائه ایده های خود پرداخته و رای گیری از بهترین ایده ها صورت گرفت.۱۴ ایده منتخب شد و روز بعد تیم ها با حضور افراد شکل گرفت .تمامی تیم ها با موضوعات مختلف مدل های کسب وکار خود را نوشته و به داوران ارائه دادند .روز سوم و اخرین روز هر تیم که از فیلتر داوران رد شده و در واقع پذیرفته شده بود،به تشریح ایده وکسب وکار خود پرداختند.

درپایان برگزاری این رویداد و در مراسم اختتامیه ۴طرح که مورد تایید هیات داوران بود برگزیده و منتخب شدند که ایده شرکت ژنیاژن به عنوان طرح برگزیده اول شناخته شد.

ozdfov
شرکت همکاران و مدیر پزوهشسرا در استارتاپ
شرکت دانش آموزان در استارتاپ و دفاع از ایده های خود

شرکت همکاران در استارتاپ
شرکت همکاران و مدیر پژوهشسرا