به منظور آشنایی دانش آموزان دوره متوسطه اول با علم زیست فناوری و تقویت روحیه پژوهش در بین آنان اولین کارگاه مقدماتی زیست فناوری  در تاریخ چهارشنبه  98/04/26  در پژوهشرای  دانش آموزی باقرالعلوم (ع) تشکیل شد .

در این کارگاه دانش آموزان تعریف دقیق این علم را آموخته و با حوزه های مختلف آن از جمله زیست فناوری کشاورزی ، زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری دریا و … آشنا شدند.

همچنین در این کارگاه علاوه بر بیان مطالب بصورت تئوری ، کارهای آزمایشگاهی از جمله استخراج DNA  از موز  و پرورش خانگی جلبک نیز انجام شد .