جشنواره جابربن حیان ویژه دوره ابتدایی همه مدارس دولتی و غیر دولتی می باشد . موضوع از درس علوم و ریاضی و از کتاب درسی یا بیرون کتابها متناسب توانایی دانش آموزان انتخاب میشود .

دانش آموزان پایه اول و دوم  در پروژه طبقه بندی دوم وبالاتر نمایش علمی  چهارم و بالاتر آزمایش  پنجم و ششم پروژه طراحی و ساخت می توانند شرکت کنند

زمان انجام پروژه هفته های آخر آذر و دیماه می باشد.

 

🔴پروژه طبقه بندی ویژه دانش آموزان پایه اول و دوم می باشد

مراحل انجام پروژه :

1- تهیه دفتر کارنما (دفترچه یادداشت) که از ابتدا تا انتهای پروژه با ذکر تاریخ بصورت روز شماره نوشته میشود .

2- انتخاب یک مجموعه برای جمع آوری مثل انواع برگ میوه ،دانه، پوست درختان ،چوب ،حشرات ،پر و …

3- تحقیق در مورد مجموعه جمع آوری شده . کتابها -سایتهاو افراد مطلع

4- نوشتن طرح طبقه بندی بر اساس طبقه بندی ساده . دوتایی یا رتبه ای در طبقه بندی دوتایی

دانش آموز چند شاخص در جدولی سه ستونه مینویسد و از مجموعه جمع آوری شده میشمارد چندتا آن شاخص را دارند در ستون آری و جندتا ندارند در ستون خیر تعداد را مینویسد و ابتکار را با چندین شاخص بررسی میکند مثلا در برگ صفاتی چون باریک بودن ،رنگی بودن ،دانه دار بودن ،بودار بودن و … مورد بررسی قرار میدهد و صفاتی که تعداد انها از نظر آری یا نه بودن بیش از 20 درصد باشد طبقه بندی میکند مثلا اگر در ده برگ 7 تا باریک بله و 3 تا خیر باشد قابل. طبقه بندی است اما مثلا رنگی بودن 1 یا 2 برگ رنگی است و 9 یا 8 تا سبز رنگ طبقه بندی مناسب نیست
5 _ بعد از مشخص شدن طرح طبقه بندی و پیدا کردن صفات مناسب برای طبقه بندی نوبت به خوده طبقه بندی است
مثلا برگهای باریک را یه طرف می چسباند و غیر باریک را طرف. دیگر
دوباره طبقه بندی بعدی برگهای دندانه دار یه طرف و انها که دندانه ندارد طرف دیگر. همین طور هر تعدا صفت مناسب طبقه بندی را انجام میدهد و ضمنا اگر از هر برگ یک نمونه دارد در هر بار طبقه از ان عکس میگیرد و دوباره با یک صفت جدید طبقه را انجام می دهد و روی تابلو عکس طبقه بندی را قرار میدهد و نمونه آخر را جلو تابلو نمایش در روز نمایشگاه قرار میدهد
6 _ مدل دیگری از طبقه بندی رتبه ای نام دارد که در آن دانش آموز یک صفت را از ضعیف تا قوی نمونه را رتبه بندی میکند مثلا در طبقه بندی دانه ها از کوچک به بزرگ در آهن ربا از ضعیف تا قوی
در یک پروژه همزمان میشود. چندین طبقه بندی رتبه ای یا طبقه بندی ساده دوتایی داشت
7 _ تابلو نمایش طبقه بندی شامل
عنوان
تحقیق زمینه ای
طرح طبقه بندی
عکس یا خوده طبقه بندی در صورتی که قابلیت چسباندن داشته باشد مثل پر و برگ
طبقه بندی سنگ و خاک جلو تابلو قرار گیرد
نتیجه گیری منابع
سپاسگزاری
***************************************

🔴پروژه نمایش علمی
ویژه پایه های دوم و بالاتر
پروژه نمایش علمی شامل سه نوع پروژه جدا هم است که بایک نام و یک فرم داوری در نمایشگاه قرار می گیرند
🔵 انواع پروژه های نمایش علمی:
1_تحقیق : بررسی یک موضوع در منابع مختلف و یا مشاهده و تحقیق میدانی مثل تحقیق در مورد حجامت یا بازیافت مواد
2 _ مدل : ساخت ماکت از یک وسیله یا موجود مثل مدل مولکول یا مدل ماشین بال هواپیما مل هاورکرافت
3 _ نمایش علمی : نشان دادن یک واقعیت علمی مثل نمایش رشد گیاه یا نمایش کشش سطحی در مایعات

✳️✳️شرح تحقیق
در پروژه تحقیق و در قسمت شرح تحقیق دانش آموز باید به روش تحقیق ( مصاحبه _ مشاهده _ اینترنت _ کتاب و …) اشاره کند و هدف تحقیق و چی چیزی می خواهد در تحقیق بگوید

✅جنس تابلو نمایش :
مقوا ( ساده _ ارزان _ در دسترس _ سبک ) یا کارتن پلاست

📝نوشته های روی تابلو نمایش:
روی کاغذ سفید با فونت 16 یا 18 اگر تایپی باشد دست نویس هم اشکالی ندارد با خودکار خوانا و خوش خط نوشته شود

✅ابعاد تابلو نمایش :
ارتفاع تابلو 70 تا 90 سانتی متر
طول تابلو 100 تا 120 سانتی متر

تابلو نمایش در پروژه تحقیق شامل:
🔹عنوان
🔹تحقیق زمینه ای ( پیشینه تحقیق )
🔹شرح تحقیق
با چه روشی تحقیق صورت گرفته. و در چه موضوعی
🔹عکس
تعداد. محدودی که به فهم موضوع کمک می کند از عکسهای موجود در سایتها و کتابها و یا عکسهای که توسط خود دانش آموز گرفته شده است
🔹نتیجه گیری
دانش آموز چه چیزی یاد گرفته. ( جمع بندی یافته ها )و چه پیشنهادی. یا انتقادی نسبت به آن موضوع دارد
🔹 منابع
از چه منابع و افرادی اطلاعات کسب کرده
🔹سپاسگزاری
تقدیر و تشکر از افرادی که در انجام پروژه به دانش آموز کمک کرده اند
🔹مشخصات دانش آموز
نام نام خانوادگی_ مدرسه_ پایه_ منطقه_ نوع پروژه _اسم پروژه

**********************************

🔷🔷پروژه آزمایش
دانش آموزان چهارم و بالاتر
🔴مراحل :
🔹طرح سوال
🔹جمع آوری اطلاعات. از سایتها _ کتاب _ مشاهده _ افراد مطلع _ اندازه گیری و ..
🔹فرضیه :
من حدس میزنم ………زیرا …….باعث میشود ….

🔹 تعیین متغیر ها
🔺متغیر مستقل یا آن چیز که در آزمایش تغییر دادم
🔺متغیر وابسته یا آن چیز در آزمایش تغییر کرد و اندازه گرفتم
🔺متغیر کنترل : شرایطی که در آزمایش ثابت نگه داشتم

🔺تعاریف : توضیح کلمات و فرمولهای که احتمالا برای بازدید کننده و داور نا مشخص باشد
🔹 لیست مواد و طراحی آزمایش 🔹تکرار آزمایش.3 بار
🔹نتایج : نشان دادن همه متغیر های وابسته و مستقل مورد آزمایش شده
بطور مثال می تواند بصورت نمودار ستونی باشد و در محور افقی متغیر مستقل و در محور عمودی متغیر وابسته باشد
🔹نتیجه گیری : تایید یا رد فرضیه

*******************************

✅✅پروژه طراحی و ساخت (اختراع )
ویژه دانش آموزان پایه پنجم و ششم
طراحی و ساخت: یعنی ابداع و ساخت یک وسیله یا پیشنهاد یک روش برای بر طرف کردن یک نیاز است
پس گام اول طراحی و ساخت تعریف یک نیاز است و سپس همانند پروزه های دیگر گام دوم جمع آوری اطلاعات است

✅پروژه طراحی و ساخت با دیگر پروژه ها تفاوت دارد و از نوع فنی و مهندسی است و دانش آموز باید حتما در پایان پروژه به نتیجه مطلوب که همان بر طرف کردن نیاز است برسد
✳️نکته بعدی در طراحی و ساخت کشیدن نقشه قبل از ساخت است یعنی دانش آموز باید طرح خود را قبل از ساخت بصورت نقشه اولیه ارائه کند و سپس ایده ها و پیشنهادات بعدی خود را در همان نقشه برطرف کند تا به طرح و نقشه نهایی برسد
پس از طراحی و فراهم نمودن وسایل
مجوز ساخت دارد و طرح خود را اجرا می کند و آزمایش میکند
اگر وسیله و روش جواب داد طرح مورد قبول است
⛔️اگر وسیله و یا روش جواب لازم را نداد از طراحی و ساخت و آزمایش مجدد صورت می گیرد
در پایان باید برای طرح و وسیله خود مشخصاتی تعیین کند که با توجه به ان وسیله جنس اندازه حجم نوع انرژی هزینه و حتی قیمت آن نیز مشخص میشود و در پایان مرحله آخر تکمیل تابلو نمایش و گزارش کتبی است
البته برای نمایشگاه نیز این آمادگی وجود داشته باشد تا وسیله یا نرم افزار طراحی شده تست شود
در ادامه و پستهای بعدی مراحل ، فرمها ، نمونه کار و موضوعات پیشنهادی ارائه می شود.