اعضای انجمن علمی نجوم پژوهش سرای باقرالعلوم(ع) پدیده زیبای مقارنه زحل و مشتری را به تماشا نشستند.

در اولین روز دی ماه تعدادی از دانش‌آموزان مشتاق انجمن علمی نجوم این سیاره های غول پیکر را در غروب انقلاب زمستانی (اول دی) در نزدیک ترین فاصله از یکدیگر که کمتر از عرض یک ماه کامل است،  مشاهده نمودند.

مقارنه به حالتی گفته می‌شود که ۲ سیاره به فاصله نزدیک از هم می‌رسند و کنار هم در آسمان دیده می‌شوند.

مقارنه زحل و مشتری به عنوان مقارنه بزرگ گفته می‌شود به این دلیل که نسبت به مقارنه سیارات دیگر کمتر اتفاق می‌افتد این دو سیاره تقریباً مختصات سماوی یکسانی را در حدود هر ۲۰ سال یکبار خواهند داشت اما این پدیده استثناست چون این دو سیاره در آسمان زمین بسیار نزدیک به هم دیده خواهند شد به همین دلیل دانش‌آموزان توانستند این دو سیاره ـ زحل با حلقه های بی نظیرش و مشتری با نوارهای ابری و ماهواره‌های گالیله ای اش ـ همزمان در یک میدان دید رصد کنند.

این رویداد تا ۱۵ مارس ۲۰۸۰ تکرار نمی شود. در آن زمان این دو سیاره در افق بالاتر در آسمان قرار خواهند داشت و مدت زمان طولانی تری قابل مشاهده خواهند بود.

 

دانش آموزان پس از مشاهده دقیق مقارنه فرصت را غنیمت شمرده و یکی از تلسکوپ ها را به رصد اجرام دیگر گماشتند و موفق به تماشای خوشه پروین، سیاره سرخ، ماه و … شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقارنه مشتری (هرمز) و زحل (کیوان) پنجمین و ششمین سیاره‌های دور خورشید، این دو سیاره بیش از چهارصد میلیون کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند و این همسایگی نزدیک که اول دی ماه در یک قاب دیده شد، ظاهری است.