در راستای اجرای برنامه راهبردی پژوهشسراهای دانش آموزی با عنوان برگزاری کارگاه ها و جلسات استانی به صورت ویدئو کنفرانس در راستای توانمند سازی همکاران و دانش

آموزان، پژوهش سرای فارابی شهرستان مرودشت با همکاری قطب علوم آزمایشگاهی استان فارس اقدام به برگزاری وبینار تولید محتوای الکترونیکی و آزمایشگاه

مجازی نموده است. مخاطبین این وبینار دبیران علوم تجربی متوسطه اول و علوم پایه(فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی) متوسطه دوم می باشند.

این وبینار روز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پیام رسان شاد به آدرس @farabimarv برگزار می گردد.

مدرس دوره جناب آقای عادل محمد نژاد معلم پژوهنده برتر استان خوزستان می باشند.

در پایان به شرکت کنندگان در وبینار از طرف قطب استانی علوم آزمایشگاهی گواهی دانش افزایی اعطا می گردد.

جهت مشاهده بخشنامه وبینار استانی تولید محتوای الکترونیکی و آزمایشگاه مجازی  اینجا راکلیک کنید .