مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرآنی استهبان، روز سه شنبه مورخ دوم خرداد ماه ۱۴۰۲  با حضور در پژوهشسرای باقرالعلوم (نوبت دوم ) ضمن تجلیل و تشکر از

مدیر و همکاران گرانقدر پژوهشسرا، از روند راه اندازی این مرکز جهت استفاده دانش آموزان در فصل تابستان و  سال تحصیلی آینده بازدید به عمل آورند.