در تاریخ ۱۲ دیماه دانش آموزان سه پایه چهارم ،پنجم و ششم  آموزشگاه ابتدایی راکب از آزمایشگاههای زمین شناسی ،فیزیک ، زیست شناسی و شیمی پژوهشسرای باقرالعلوم (ع)  بازدید بعمل آوردند .

 • در آزمایشگاه زمین شناسی به سرپرستی سرکار خانم قاسمی موارد زیر آشنا شدند .
 • ۱-بررسی همه موادی که از زمین بدست می آیند مثلاً در مداد گرافیت ؛در شیشه عینک کوارتز ؛در ساعت کوارتز .
  ۲- توضیح دادن چگونگی تشکیل سنگ ها و نشان دادن پوستر چرخه سنگ به دانش آموزان و نشان دادن انواع سنگ ها (سنگ های‌ آذرین ،رسوبی ،دگرگونی ) به آنها و بررسی ویژگی های سنگ ها .
  ۳-بررسی هوازدگی فیزیکی و شیمیایی در سنگ ها .
  ۴- بررسی فرسایش در سنگها
  ۵ –نشان دادن حل شدن سنگ آهک در اسید و فرسایش انحلالی و توضیح دادن برای دانش آموزان که غارهای موجود در طبیعت نیز اینگونه ساخته می شود .
  ۶-توضیح اینکه آبهای موجود در طبیعت چگونه اسیدی می شوند
  ۷-نشان دادن فسیل ها و اینکه پوسته اسکلتی مرجان ها از آهک است و نشان دادن حل شدن پوسته آهکی مرجان ها در اسید و توضیح دادن در مورد محل زندگی مرجان ها
  ۸-بررسی سختی کانی ها
  ۹_توضیح در مورد کهکشان ها و منظومه شمسی و نشان دادن ماکت منظومه شمسی و بررسی مدت زمان سیارات به دور خورشید و نیز تعداد قمر های هر سیاره و نیز نشان دادن مدل حرکت انتقالی زمین به دور خورشید
  ۱۰- نشان دادن ماکت آتشفشان
  ۱۱- نشان دادن انواع حرکات صفحات و ماکت آنها
  ۱۲- توضیح در مورد شکستگی ها و زلزله و نشان دادن نرم افزار لرزه نگار در جعبه ابزار موبایل

 

 

 

در آزمایشگاه شیمی به سرپرستی سزکار خانم صبوحی با موارد زیر آشنا شدند .

 • ۱- شناسایی اسیدها و بازها
 • ۲- رفتا ر آب اکسیژنه در محیط اسیدی و بازی
 • ۳- رنگبری با آب اکسیژنه
 • ۴ – تغییرات فیزیکی و شیمیایی در تجزیه آمونیوم دی کرومات

 

 

 

 

 

 

در آزمایشگاه فیزیک به سرپرستی آقای محمد حسین اسلامی با موارد زیر آشنا شدند .

 • ۱ – اهرم ها
 • ۲ – انواع ماشین ها
 • ۳ – نیروها

 

 

 

 

 

 

در ازمایشگاه زیست شناسی به سرپرستی خانمها منیژه خیرده و ندا رضایی نسب با موارد زیر آشنا شدند .

 • ۱ – معرفی مولاژ های دستگاه تنفس و گردش خون  (فلب و شش )
 • ۲ – دستگاه گوارش
 • ۳ – اندام های تناسلی