در تاریخ شنبه  ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه امام رضا (ع) از این مرکز بازدید بعمل آوردند و دانش آموزان درآزمایشگاههای فیزیک و شیمی و زمین به سرپرستی کارشناسان محترم به انجام آزمایشهای مختلف پرداختند .

در آزمایشگاه شیمی آزمایش های :
۱)آزمایش کوه آتشفشان
۲)آزمایش خمیردندان فیل

و

در آزمایشگاه زمین شناسی :

۱- نشان دادن ماکت منظومه شمسی و توضیح دادن در مورد منظومه شمسی و سیارات زمین و مشتری و ماه

۲_ توضیح دادن در مورد لایه های زمین وترکیب فیزیکی و شیمیایی زمین و حرکت کردن ورقه ها روی خمیرکره و ایجاد گسل و ایجاد زلزله و نشان دادن نرم افزار لرزه نگار در جعبه ابزار

۳ – نشان دادن ماکت آتشفشان و توضیح دادن آن

۴– نشان دادن سنگهای مختلف آذرین و رسوبی و دگرگونی و نشان دادن تفاوت سنگ آهک با سنگهای سیلیسی و تشخیص برخی سنگها از روی ویژگی های خاص آنها

 

در آزمایشگاه فیزیک :

۱- نیرو و اثرات آن روی جسم

۲- نیرو بعنوان عاملی برای حرکت وتوقف یک جسم

۳- نیرو بعنوان عاملی برای تغییر شکل اجسام مثل شکستن گردو بر اثر نیروی چکش

۴- کنش و برهم کنش دو نیرو

۵- تعادل نیروها

۶- نیروی گرانش و اندازه گیری آن توسط نیرو سنج

۷- نیروی مغناظیسی و الکتریکی