در تاریخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ دانش آموزان پایه دهم  رشته علوم تجربی دبیرستان پسرانه امام خمینی (ره) از این مرکز بازدید بعمل آوردند و در آزمایشگاه زیست شناسی تحت سرپرستی دبیرمربوطه آقای احمد مقدس به آزمایش های زیر پرداختند :

۱- تهیه نمونه ساقه گیاه و مشاهده آن با استفاده از میکروسکوپ

۲- تشریح قورباغه